Showing all 10 results

Đặc sản một nắng

Cá đù một nắng

460.000

Đặc sản khô

Tôm khô

2.000.000

Đặc sản một nắng

Mực một nắng

1.090.000

Đặc sản một nắng

Cá cơm một nắng

400.000

Đặc sản rim

Khô mực rim

450.000

Đặc sản rim

Khô cá lao rim

400.000

Đặc sản khô

Cá bò khô

520.000

Đặc sản khô

Cá chỉ vàng khô

450.000

Đặc sản khô

Mực khô

2.500.000

Đặc sản khô

Mực tẩm gia vị

2.430.000